Hala Tuju Matlamat Pembangunan Mampan Majlis Perbandaran Manjung

Program Perbincangan Kumpulan Sasar (FGD) telah diadakan di Dewan Alamanda, Majlis Perbandaran Manjung (MPM)

Published: 

April 13, 2023

Location

Majlis Perbandaran Manjung

Date

Apr 11
 - 
 
2023
Register

Hala Tuju Matlamat Pembangunan Mampan Majlis Perbandaran Manjung

Program Perbincangan Kumpulan Sasar (FGD) telah diadakan di Dewan Alamanda, Majlis Perbandaran Manjung (MPM)

Hala Tuju Matlamat Pembangunan Mampan Majlis Perbandaran Manjung

Program ini merupakan kerjasama antara MPM dengan Urbanice Malaysia bagi menyediakan laporan hala tuju matlamat pembangunan mampan atau lebih dikenali sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) Roadmap.

Encik Mohd Helmi Arifin, Setiausaha Perbandaran MPM telah merasmikan program ini yang turut dihadiri oleh Dr. Azmizam Abdul Rashid, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Urbanice Malaysia, Ahli-ahli Majlis MPM, agensi-agensi kerajaan, barisan Pengarah Kanan dan Pengarah MPM, Persatuan NGO, Jawatankuasa Penduduk Zon 4 dan Jawatankuasa Pembangunan Keselamatan Zon 1.

FGD ini bertujuan membincangkan maklumat yang dapat diketengahkan oleh agensi kerajaan dan swasta serta menilai kekuatan dan kelebihan daerah Manjung bagi menyediakan laporan hala tuju matlamat pembangunan mampan yang bukan sahaja akan memberi banyak manfaat kepada komuniti daerah Manjung tetapi juga untuk generasi yang akan datang. MPM mempunyai hasrat yang besar agar pembangunan mampan di daerah ini dapat direalisasikan.

Sehubungan dengan itu, MPM merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Urbanice Malaysia dan semua pihak yang terlibat dalam kerjasama ini. Semoga aspirasi kita untuk menjadikan Manjung sebuah bandar mampan akan tercapai. Insya-Allah.

Foto Ihsan : UNIT KORPORAT DAN PERHUBUNGAN AWAM, MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG.

A Focus Group Discussion (FGD) program was held at the Alamanda Hall, Manjung Municipal Council (MPM) at 9.00am. This program is a collaboration between MPM and Urbanice Malaysia to provide a Sustainable Development Goals (SDGs) Roadmap report.

Mr. Mohd Helmi Arifin, Secretary of the MPM, officiated the program, which was attended by Dr. Azmizam Abdul Rashid, Deputy Executive Officer of Urbanice Malaysia, members of the MPM Council, government agencies, MPM Senior Directors, NGOs, Zone 4 Resident Committees and Zone 1 Safety Development Committees.

The FGD aimed to discuss information that can be presented by government and private agencies and to evaluate the strengths and advantages of the Manjung district to provide a Sustainable Development Goals (SDGs) Roadmap report. This report aims to provide benefits not only to the Manjung district community but also to future generations. MPM aims to realize sustainable development in the district.

In this regard, MPM would like to express its utmost gratitude to Urbanice Malaysia and all parties involved in this collaboration. Hopefully, our aspirations to make Manjung a sustainable city will be achieved. God willing.

Photo Courtesy: CORPORATE AND PUBLIC RELATIONS UNIT, MANJUNG MUNICIPAL COUNCIL.

About Event

Theme

Gallery

Get updated on our involvements

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.