Pelaporan Sukarela Tempatan (VLR) & SDGs Roadmap bagi 20 Pihak Berkuasa Tempatan

Pelaporan Sukarela Tempatan (VoluntaryLocal Review) & SDGs Roadmap bagi 20 Pihak Berkuasa Tempatan 2023/2024

Published: 

May 24, 2024

Location

Kuala Lumpur

Date

Jan 29
 - 
 
2024
Register

Pelaporan Sukarela Tempatan (VLR) & SDGs Roadmap bagi 20 Pihak Berkuasa Tempatan

Pelaporan Sukarela Tempatan (VoluntaryLocal Review) & SDGs Roadmap bagi 20 Pihak Berkuasa Tempatan 2023/2024

Pelaporan Sukarela Tempatan (VLR) & SDGs Roadmap bagi 20 Pihak Berkuasa Tempatan

Pelaporan Sukarela Tempatan (VoluntaryLocal Review) & SDGs Roadmap bagi 20 Pihak Berkuasa Tempatan 2023/2024

29 Januari 2024 -  Mesyuarat mula kerja bagi Pelaporan SukarelaEmpatan (Voluntary Local Review) & SDGs Roadmap bagi 20 Pihak BerkuasaTempatan seluruh Malaysia telah dipengerusikan oleh YBhg. Datuk Wira M NoorAzman Bin Taib, Ketua Setiausaha, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan(KPKT). Hadir sama pada mesyuarat ini adalah CEO Urbanice Malaysia, Tpr TsNorliza Hashim, Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan,Dato’ Mohd Fadzli binMohd Kenali dan Puan Rizawati Binti Abdul Kadir, Setiausaha Bahagian KemampuanBandar dan Persekitaran Hijau KPKT

Di bawah urus tadbir SDG negara, KPKTmerupakan Kementerian yang bertanggungjawab dalam Jawatankuasa Kerja LocalisingSDG melalui agensi penerajunya iaitu Urbanice Malaysia.

20 bandar yang terlibat melalui PeruntukanRolling Plan 4 - Rancangan Malaysia Kedua Belas(RP4 RMKe-12) ini adalah

1. Ipoh

2. Sabak Bernam

3. Port Dickson

4. Kuala Pilah

5. Jasin

6. Tangkak

7. Kluang

8. Kuala Kangsar

9. Tanjung Malim

10. Baling

11. Langkawi

12. Kangar

13. Temerloh

14. Cameron Highlands

15. Bentong

16. Setiu

17. Tumpat

18. Lahad Datu

19. Sandakan

20. Dalat dan Mukah

About Event

Theme

Gallery

Get updated on our involvements

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.