Matlamat Pembangunan Mampan 2030 Versi Dwi-Bahasa (Bahasa Melayu-English)

Published date: 

March 18, 2023

About Report
Matlamat Pembangunan Mampan 2030 Versi Dwi-Bahasa (Bahasa Melayu-English)

The Sustainable Development Goals (SDGs) are the blueprint to achieve a better and more sustainable for all. The SDGs set in 2015 by the United Nations General Assembly (UNResolution 70/1) aims to achieve its 17 goals and 169 targets by 2030 as the universal call to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity.

Matlamat Pembangunan Mampan (SDGs) merupakan satu rangka ke arah mencapai pembangunan mampan untuk semua. Matlamat Pembangunan Mampan ini telah dirangka oleh Perhimpunanan Agung Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) [Resolusi PBB 70/1] pada tahun 2015 yang mempunyai 17 matlamat dan 169 sasaran khusus yang merangkumi matlamat untuk membasmi kemiskinan, melindungi bumi daripada kemusnahan serta memastikan keamanan dan kesejahteraan sejagat.

Source:
Link

Related Publications

DOSM SDG INDICATORS Report 2020

DOSM SDG INDICATORS Report 2020

Local Indicators

Local Indicators

DOSM SDG INDICATORS Report 2019

DOSM SDG INDICATORS Report 2019

DOSM SDG INDICATORS Report 2018

DOSM SDG INDICATORS Report 2018